سرمقاله

لزوم کوتاه شدن دست نهادهای غیرمسوول از سیاست خارجی
غلامرضا انصاری(سفیر پیشین ایران در بریتانیا و ترکمنستان)

گزارش خبری

یادداشت

بدون تعیین خط فقر،دستمزدها واقعی نمی‌شود
حمید حاج اسماعیلی(فعال کارگری)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886