سرمقاله

روحانی و فرصتی که نباید از دست بدهد
حسین کاشفی(عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت)

گزارش خبری

یادداشت

افخمی،هسته انگور و پای هنرمندان
امید ذاکری‌نیا(روزنامه‌نگار)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886