سرمقاله

روحانی و استفاده از سبک مدیریتی میرحسین موسوی
علی صوفی( فعال سیاسی اصلاح‌طلب)

گزارش خبری

یادداشت

کاش دولت از عملکردش گزارش منتشر می‌کرد
محسن بهرامی ارض اقدس(کارشناس اقتصادی)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886