سرمقاله

اجماع اوپک و نفتی که می‌تواند 70 دلاری شود
جواد نوفرستی( کارشناس اقتصاد انرژی)

گزارش خبری

یادداشت

نیم‌کره تاریک دموکراسی نوین جهانی و زندگی در اتاق شیشه‌ای
مهدی مطهرنیا(کارشناس روابط بین‌الملل)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886