سرمقاله

قدرت خرید نقدی هواپیما را نداریم
احمد خرم(وزیر راه دولت اصلاحات)

گزارش خبری

یادداشت

افزایش قیمت برق به جیب دولت می‌رود نه بخش خصوصی
علیرضا صدر آبادی( مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886