سرمقاله

پرهیز از قدرت به نفع مردم
محسن غرویان(استاد حوزه)

گزارش خبری

یادداشت

ترکیه اهمیت استراتژیک خود را برای ناتو و اروپا از دست داده‌ است
بهرام امیراحمدیان (تحلیل‌گر مسائل ترکیه)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886