سرمقاله

لزوم واکنش عقلانی به اقدام سنای آمریکا
حشمت‌الله فلاحت پیشه (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)

گزارش خبری

یادداشت

چند گزاره پیرامون مصونیت پارلمانی
نعمت احمدی(حقوقدان)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886