سرمقاله

آزادی حلب قریب الوقوع نخواهد بود
حسن لاسجردی(تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه)

گزارش خبری

یادداشت

ارز تک نرخی مانع ویژه خواران می‌شود
ناصر ریاحی( عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886