سرمقاله

تبعات امنیتی کردن فضای دانشگاه
نجفقلی حبیبی(رییس پیشین دانشگاه علامه)

گزارش خبری

یادداشت

در قیمت‌گذاری ارز باید مراقب آبروی پول ملی هم بود
علاء الدین میرمحمدصادقی( عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886