سرمقاله

بریتانیا می‌خواهد جای آمریکا را در خلیج فارس بگیرد
داوود هرمیداس باوند (کارشناس روابط بین‌الملل)

گزارش خبری

یادداشت

الزامات ارائه لیست مشترک انتخاباتی
حسین ابراهیمی(عضو جامعه روحانیت)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886