سرمقاله

سوریه پس از آزادی حلب
حسین شیخ‌الاسلام (مشاور وزیرامور خارجه)

گزارش خبری

یادداشت

پارادوکس رشد نقدینگی و کاهش تورم
عباس آرگون( عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886