سرمقاله

ناطق نوری حاشیه‌ای ندارد
محمد تقی رهبر(عضو جامعه روحانیت مبارز)

گزارش خبری

یادداشت

دلار 3300 تومانی بودجه فرضی است نه واقعی
طهماسب مظاهری( رییس کل پیشین بانک مرکزی)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886