سرمقاله

بترسیم از کسانی که مهر پرتاب می‌کنند
محمد تقی فاضل میبدی(عضو مجمع محققین و مدرسین)

گزارش خبری

یادداشت

توجیه ناشایست کارشکنی‌ها
حسین کاشفی(عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886