سرمقاله

تعامل به جای استیضاح؛راهکاری برای کارایی بیشتر
احمد مازنی( عضو فراکسیون امید)

گزارش خبری

یادداشت

بازار سهام بر خلاف جهت شنا کرد
کیوان شیخی( رئیس مرکز آمار شرکت بورس اوراق بهادار)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886