سرمقاله

مرثیه‌ای برای رسانه‌ای که باید ملی باشد
علیرضا خامسیان(سردبیر)

گزارش خبری

یادداشت

برخی جریان‌های اصولگرا می‌خواهند بازی را به هم بزنند
ابوالقاسم رئوفیان(فعال سیاسی اصولگرا)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886