سرمقاله

سال ۲۰۱۷ سال پرحادثه‌ای خواهد بود
علی خرم (تحلیلگر مسایل بین‌الملل)

گزارش خبری

یادداشت

افزایش تولید گاز،دندان طمع صادرکنندگان را می‌کشد
علی اصغر زرگر(کارشناس اقتصاد بین‌الملل)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886