سرمقاله

تغییر مجلس به نفع فعالیت مدنی
علیرضا رحیمی(عضو فراکسیون امید)

گزارش خبری

یادداشت

دبیرکل سازمان ملل کارگزار ۵ عضو دائم شورای امنیت است
قاسم محبعلی(تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886