سرمقاله

روحانی خویشتنداری می‌کند
محسن رهامی(عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)

گزارش خبری

یادداشت

شیعیان نیجریه و مسوولیت مهار عناصر خودسر ارتش نیجریه
جعفر قناد باشی (تحلیل‌گر مسائل آفریقا)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886