سرمقاله

تبعات منفی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان
نعمت احمدی(حقوقدان)

گزارش خبری

یادداشت

تلاش یک دهه‌ای آمریکا برای کنترل چین
مهدی مطهرنیا(کارشناس روابط بین‌الملل)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886