سرمقاله

امنیت در ترکیه اردوغان؛از عرش تا فرش
اردشیر پشنگ(تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه)

گزارش خبری

یادداشت

قوانین دست و پاگیر سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد
محمد حسین برخوردار( عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886