سرمقاله

الگوگیری روحانی از منش و روش خاتمی در دور دوم
سید حسن رسولی- عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

گزارش خبری

یادداشت

مردم عواقب درشت‌گویی دولت قبل را فراموش نکرده‌اند
سید حمید حسینی (کارشناس ارشد حوزه انرژی)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886