سرمقاله

روحانی و لزوم‌ترمیم تیم اقتصادی دولت
مسعود دانشمند (عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)

گزارش خبری

یادداشت

ترکیه و یک گام تا جمهوری پنجم
شهاب شهسواری (روزنامه‌نگار)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886