سرمقاله

شمارش آرا پایان مناقشه در ترکیه نیست
بهرام امیراحمدیان (تحلیل‌گران مسائل ترکیه)

گزارش خبری

یادداشت

روحانی انتخاب نشود نظم اقتصاد از میان می‌رود
جمشید عدالتیان (فعال اقتصادی)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886