سرمقاله

چرا رقبای روحانی رقیب جدی نیستند
محمد تقی فاضل میبدی( عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم)

گزارش خبری

یادداشت

لزوم نگاه منصفانه به تغییرات قانون اساسی در ترکیه
حسن بهشتی‌پور (کارشناس روابط بین‌الملل)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886