سرمقاله

بازگشایی خانه احزاب دستاورد حائز اهمیت دولت
فاطمه راکعی(دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش)

گزارش خبری

یادداشت

دولت روحانی نبود صنعت خودرو از دست می‌رفت
محمدرضا نجفی منش(عضو اتاق بازرگانی تهران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886