سرمقاله

بیان مطالبات ملت از زبان دکتر عارف
حسن رسولی(عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان)

گزارش خبری

یادداشت

صمیمیت تاکتیکی سیاسی با پادشاه سعودی
حجت‌الله جودکی (کارشناس مسائل مصر)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886