سرمقاله

عارف و دغدغه رفع فضای امنیتی از دانشگاه‌ها
نجفقلی حبیبی(استاد دانشگاه)

گزارش خبری

یادداشت

وعده‌های پرطمطراق یعنی نبود صداقت و عقلانیت
محمد خوش چهره (استاد دانشگاه)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886