سرمقاله

لزوم استفاده از سرمایه انسانی زنان و جوانان در مدیریت شهری
زهرا شجاعی(دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب)

گزارش خبری

یادداشت

سانسور و تلویزیون؛ آشی که شور است
امید ذاکری‌نیا(روزنامه نگار)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886