سرمقاله

دولت از دستاوردهایش برای مردم بگوید
بایزید مردوخی (اقتصاددان)

گزارش خبری

یادداشت

قالیباف در مناظره انتحاری عمل کرد
محمد جواد حق‌شناس (عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886