سرمقاله

درباره تدبیر شورای عالی اصلاح‌طلبان
محمود میرلوحی(فعال سیاسی اصلاح‌طلب)

گزارش خبری

یادداشت

ژان لوک ملانشون: تاجبخش رئیس جمهور فرانسه
شهاب شهسواری علویجه (روزنامه‌نگار)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886