سرمقاله

فرکزیت؛ تاکتیک تبلیغاتی ماکرون برای انتخابات هفته آینده
مرتضی مکی (کارشناس مسائل فرانسه)

گزارش خبری

یادداشت

انتظار جامعه سینمایی از دولت بالا است
سید سعید سیدزاده (تهیه کننده سینما)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886