سرمقاله

سیاست خارجی؛ نقطه قوت روحانی در برابر رقبا
الهه کولایی (استاد علوم سیاسی)

گزارش خبری

یادداشت

بخشی از آرا از ارتباطات سنتی به دست می‌آید
عباس اسدی (استاد ارتباطات)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886