سرمقاله

افزایش یارانه نقدی یعنی گرانی دوباره حامل‌های انرژی
علی اصغر زرگر(کارشناس اقتصادی)

گزارش خبری

یادداشت

آزادی مطبوعات به تنهایی ضامن دموکراسی نیست
ابراهیم رستمیان (روزنامه نگار)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886