سرمقاله

بازار رقابتی و تقویت بخش خصوصی، مطالبه فعالان اقتصادی
فاطمه مقیمی (عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی)

گزارش خبری

یادداشت

«ربنا» رنگ و بوی فرهنگ ایرانی دارد
بهرام جمالی (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886