سرمقاله

تسلط و آرامش کلید موفقیت مناظره‌ها
نجفقلی حبیبی(استاد دانشگاه)

گزارش خبری

یادداشت

انتخابات کره جنوبی و سرنوشت تنش با کره شمالی
اسماعیل بشری (کارشناس مسائل شبه جزیره کره)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886