سرمقاله

مناظره سوم کار را به نفع روحانی تمام کرد
مرتضی مبلغ (فعال سیاسی اصلاح‌طلب)

گزارش خبری

یادداشت

روحانی ایران را به جامعه جهانی بازگرداند
مرتضی افقه (اقتصاددان)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886