سرمقاله

شرکت در انتخابات و فرصت مطالبه‌گری
محسن غرویان(استاد حوزه و دانشگاه)

گزارش خبری

یادداشت

آمریکا به کردهای سوریه بیشتر از ترکیه اعتماد دارد
اردشیر پشنگ(کارشناس مسائل خاورمیانه)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886