سرمقاله

آرای روحانی بیشتر از رئیسی است
حسین کنعانی مقدم (فعال سیاسی اصولگرا)

گزارش خبری

یادداشت

راهی که به پیروزی لیست امید ختم می‌شود
علی صوفی- عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886