سرمقاله

آشفتگی اقتصادی بدون روحانی
پرویز کاظمی (تحلیلگر اقتصادی)

گزارش خبری

یادداشت

سرنوشت اقتصاد ایران در صورت پیروزی روحانی و رئیسی
آلبرت بغزیان(اقتصاددان)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886