سرمقاله

انتخاب روحانی و پاتک به پروژه ایران‌هراسی عربستان سعودی
قاسم محبعلی (کارشناس خاورمیانه)

گزارش خبری

یادداشت

معافیت مالیاتی یعنی ظلم به تولید و حقوق بگیران
سید حسین سلیمی(رئیس انجمن سرمایه‌گذاران خارجی اتاق بازرگانی ایران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886