سرمقاله

امنیت سعودی‌ها با پول تامین نمی‌شود
صباح زنگنه (کارشناس مسائل خاورمیانه)

گزارش خبری

یادداشت

اصولگرایان نیازمند بازسازی در بدنه و رأس خود هستند
سیدرضا اکرمی(عضو جامعه روحانیت مبارز)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886