سرمقاله

ضرورت حفظ شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان
سید محمود میرلوحی(عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان)

گزارش خبری

یادداشت

ریشه کنی فقر با توانمند سازی فقرا
بهنام ملکی( اقتصاددان)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886