سرمقاله

لزوم تشکیل لابی دولت ایران در آمریکا
علی خرم (نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد)

گزارش خبری

یادداشت

شهر تهران درآمد پایدار می‌خواهد
علی نوذر پور(رئیس جامعه مهندسان شهرسازی ایران)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886