سرمقاله

لزوم برنامه ریزی برای گام چهارم اصلاحات
حسن رسولی(عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان)

گزارش خبری

یادداشت

شکاف عمیق میان دو ساحل اقیانوس اطلس
مرتضی مکی (کارشناس مسائل اروپا)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886